苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊
期刊
会议
图书
作者:Gülin YAVUZLAR , Enis Kemal SAGULAR
来源:[J].Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊
摘要:Bu çalışmanın amacı Gökçebağ (Burdur) ve Yakaören (Isparta) köyleri arasındaki bölgede yer alan Geç Tersiyer yaşlı denizel kırıntılıların biyostratigrafik çözümlenmesidir. Çalışma konusunu oluşturan denizel tortul kayaçların biyostragrafik çözüm...
作者:Kerem HEPDENİZ , Enis Kemal SAGULAR
来源:[J].Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014, Vol.13 (3)苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊
摘要:Isparta güneyinde, Direkli, Darıdere Köyleri çevresinde yüzlek veren Tersiyer yaşlı denizel kırıntılıların (Güneyce Formasyonu) çökelim yaşı, ortam özellikleri, yayılımı ve sınır ilişkilerine ilişkin stratigrafik yorumları halen tartışılmaktadır...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×