全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:M. Murat Yüceşahin , Ali Tilbe , İbrahim Sirkeci
来源:[J].Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (2), pp.139-142TP
摘要:Göç Dergisi’nin üçüncü yılında beşinci sayısını, okurlarımızla buluşturmaktan kıvanç duyuyoruz. Göç olgusunun her geçen gün hem Türkiye hem de dünya gündeminin ilk sırasında yer alan konulardan biri olması, dergimizin varlığını çok daha önemli ...
作者:Mustafa Murat Yüceşahin , Pınar Yazgan
来源:[J].Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.171-174TP
摘要:Göç Dergisi yayın hayatındaki üç sayıyı geride bırakıyor ve bizler bu mutluluğu sizlerle paylaşmanın ve yeni sayımızı takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz.Dünyanın hemen her yerinde gittikçe artan insan hareketliliği akademyada göç araştırmaları ...
作者:İbrahim Sirkeci , M. Murat Yüceşahin
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.1-10TP
摘要:Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’da yer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziran ayında yapılaca...
作者:Douglas S. Massey , Joaquin Arango , Graeme Hugo ...
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.11-46TP
摘要:Gelişmiş ülkeler bugün, uluslararası göçün etkisiyle çeşitli ve çok kavimli bir yapıya ulaştılar. Uluslararası göçü açıklayan tek ve kapsamlı kuramsal açıklama henüz mevcut değil. Bu tartışmanın amacı çeşitli modellerin temel varsayımlarını ve ...
作者:Milan Palat
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.47-56TP
摘要:Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den göç ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi, nicel metot yöntemleri kullanarak değerlendirmektir. Türkiye’nin belirsiz Avrupa ile bütünleşme beklentilerine rağmen Avrupa Birliğinin köklü üyelerine...
作者:Burcu Toğral Koca
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.57-76TP
摘要:... Bu söylemlerin ve güvenlik ile kalkınma arasında kurulan bağın göç ve hareketlilik olguları üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Zenginler, vasıflı işçiler, “gelişmiş” Batı’nın turistleri serbest dolaşım hakkından sorunsuz bir şekilde yarar...
作者:Sinan Zeyneloğlu , İbrahim Sirkeci
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.77-118TP
摘要:Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya doğ...
作者:Dağhan Irak
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.119-120TP
摘要:... Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler. İstanbul: İletişim Yayınları (ISBN: 9789750513633), 1. Baskı, 422 sayfa.Diaspora, özellikle diplomasi ve reel politik söz konusu olduğunda dillere pelesenk olan, ancak üzerine yapılmış kapsamlı çalışmal...
作者:Zehra Güngördü , Erhan Kurtarır
来源:[J].Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (1), pp.83-98TP
摘要:... Günümüzde de mültecilerin görece daha insani koşullarda yaşama imkanı bulacaklarına inandıkları küresel kentlere doğru göç ettikleri görülmektedir. Bu çalışma kent mültecileri konusunda şehir planlama pratiklerinin görmezden geldiği mülteci sorunu...
作者:Tuncay Bilecen , Mustafa Saygın Araz
来源:[J].Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.189-207TP
摘要:Bu makalede, Londra’da genellikle “Türkçe konuşan topluluk” başlığı altında sınıflandırılan Türkiyeli göçmenlerin etnik (Türk/Kürt) ve mezhepsel (Sünni/Alevi) kimliklerinin Türkiye ve İngiltere siyasetine yönelik ilgi ve katılım düzeylerine ne ö...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×