全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:İbrahim Sirkeci , M. Murat Yüceşahin
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.1-10TP
摘要:Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’da yer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziran ayında yapılacak...
作者:Douglas S. Massey , Joaquin Arango , Graeme Hugo ...
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.11-46TP
摘要:Gelişmiş ülkeler bugün, uluslararası göçün etkisiyle çeşitli ve çok kavimli bir yapıya ulaştılar. Uluslararası göçü açıklayan tek ve kapsamlı kuramsal açıklama henüz mevcut değil. Bu tartışmanın amacı çeşitli modellerin temel varsayımlarını ve h...
作者:Milan Palat
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.47-56TP
摘要:Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den göç ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi, nicel metot yöntemleri kullanarak değerlendirmektir. Türkiye’nin belirsiz Avrupa ile bütünleşme beklentilerine rağmen Avrupa Birliğinin köklü üyelerine ola...
作者:Burcu Toğral Koca
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.57-76TP
摘要:Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, ulus ötesi etkileriyle küresel gelişmeler, güvenlik konusunda çalışan akademisyenleri, politika yapıcıları, siyasetçileri devlet-merkezli ve askeri-odaklı güvenlik tanımının ötesine taşımıştır. Bu dönüşüml...
作者:Sinan Zeyneloğlu , İbrahim Sirkeci
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.77-118TP
摘要:Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya do...
作者:Dağhan Irak
来源:[J].Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.119-120TP
摘要:Bahar Başer (2013) Diasporada Türk-Kürt Sorunu. Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler. İstanbul: İletişim Yayınları (ISBN: 9789750513633), 1. Baskı, 422 sayfa.Diaspora, özellikle diplomasi ve reel politik söz konusu olduğunda dillere pelesenk olan, a...
作者:Zehra Güngördü , Erhan Kurtarır
来源:[J].Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (1), pp.83-98TP
摘要:Birleşmiş Milletler verilerine göre mültecilerin ağırlıkla kentsel alanlarda yaşamaktadır. Günümüzde de mültecilerin görece daha insani koşullarda yaşama imkanı bulacaklarına inandıkları küresel kentlere doğru göç ettikleri görülmektedir. Bu çalışma ...
作者:Tuncay Bilecen , Mustafa Saygın Araz
来源:[J].Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.189-207TP
摘要:Bu makalede, Londra’da genellikle “Türkçe konuşan topluluk” başlığı altında sınıflandırılan Türkiyeli göçmenlerin etnik (Türk/Kürt) ve mezhepsel (Sünni/Alevi) kimliklerinin Türkiye ve İngiltere siyasetine yönelik ilgi ve katılım düzeylerine ne ö...
作者:Tuncay Bilecen
来源:[J].Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (1), pp.167-170TP
摘要:B. Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin (der.) (2015). Göç ve Uyum, Turkish Migration Series, London, UK: Transnational Press London (ISBN: 978-191078108-1 ) 1. Baskı, 202 Sayfa.21. Yüzyıl göç çağı mı olacak? Dünyadaki son yirmi yılda yaşanan nüfu...
作者:Mehmet Rauf Kesici
来源:[J].Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (2), pp.261-281TP
摘要:Göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyimleri ve algısını ortaya koymak emek piyasalarında meydana gelen ekonomik ve sosyal arızaları anlamak ve çözümler üretmek, ayrımcılığın türediği kaynaklara ışık tutmak, diğer göçmen ve yerli gruplarla k...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×