全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:Gülen Yıldız Turp , Meltem Serdaroğlu
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.31 (6)DOAJ
摘要:Yağ tüketimi ile çeşitli hastalıklar arasındaki ilişki, tüketicileri diyetlerindeki yağın miktarı ve özellikleriyle daha fazla ilgili olmaya yöneltmektedir. İşlenmiş et ürünlerinin yağ oranları daha az yağlı etlerin kullanımını içeren formülasyonlarl...
作者:Meltem Serdaroğlu , Gülen Yıldız Turp
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.25 (4)DOAJ
摘要:Kolesterol hayvansal dokunun önemli bir bileşenidir. Günümüzde tüketiciler sağlıklı ve dengeli beslenmenin gereği olarak diyetlerinde-ki kolesterol ve yağ miktarını azaltma eğilimi göstermektedirler. Yapılan çalışmada, kuzu karkasının çeşitli kısımla...
作者:Meltem Serdaroğlu , Gülen Yıldız Turp
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.28 (2)DOAJ
摘要:Özel enzimlerin kullanımı ile, gıda proteinlerinin fonksiyonel özellikleri değiştirilebilmektedir. Transgtutaminaz enzimi, gıda proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini modifiye etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Transglutaminaz ile gıda proteinlerinin modifikasy...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×