全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:Adem SAĞIR
来源:[J].Turkish Studies, 2012, Vol.7 (2), pp.903-925DOAJ
摘要:... Ayrıca geçmişten günümüze oluşmuş mezarlık kültürü de araştırmada son olarak ele alınmış başlıklardan birisini oluşturmuştur. Özellikle Türk kültüründe önemli bir yer tutan mezar taşları kullanımının günümüzde modern hayata göre şekille...
作者:H.Kamil BİÇİCİ
来源:[J].Turkish Studies, 2012, Vol.7 (4-I), pp.1063-1105DOAJ
摘要:... “Osmanlı Dönemi Başlıklı Ortakent Mezar Taşları” konulu bu incelemede Ortakent Mezarlığında bulunan 30 mezar taşı araştırılarak, çalışmamızda yer almıştır. Mezar taşlarında tarihi bilinen bütün örnekler XVII. yy. ikinci çeyreği ile XX. yy. i...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.304-329DOAJ
摘要:...Cami, Kilise, Han, Köprü, ve Ev’den oluşan anıtsal mimari yapılar ile mezarlıklar ve mezar taşlarından oluşan kültür varlıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın son günlerinde Bulanık ilçesinin köylerine de girilmiştir.Araştırmada; Malazgirt merkez...
作者:Onur AKBAŞ
来源:[J].Turkish Studies, 2013, Vol.8 (1), pp.677-684DOAJ
摘要:... 27 Ağustos 1937’de vefat eden sanatçının mezarı Zincirlikuyu’daki Asri Mezarlık’tadır.Ali Ekrem’in ilk şiirleri Mirsad dergisinde yayınlanmıştır (1891) ilk yazılarında İlham takma adını kullanan şair sonraları “Ayın Nadir” ismini kullanmı...
作者:MUHAMMET KEMALOĞLU
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (3), pp.39-89DOAJ
摘要:... Cebrayil’de ki sayısız abidelerin, mağaraların, kalelerin, ziyaret yerlerinin ve mezarlık kalıntıları varlığı Cebrayil’in geçmişinin ne kadar eski olduğunu göstermeye yetmektedir. Bu eskilik Azerbaycan Türklüğünün varlığının ispatı olup Türk k...
作者:Muzaffer Eskiocak , Burcu Tokuç , Mehmet Karakaya
来源:[J].Turkish Journal of Public Health, 2014, Vol.12 (1), pp.35-41DOAJ
摘要:... Edirne Merkez ilçe ve bağlı köylerde 2004 ve 2008 yılında meydana gelen ölümler mezarlık, hastane, belediye ve adli tabiplik kayıtlarından derlenmiştir. Ölümler zaman, yer, cinsiyet ve nedenlerine yönelik olarak incelenmiştir. Prematür ölümlere bağlı o...
作者:Bekir Özer
来源:[J].Olba, 2019, Vol.27, pp.133-168ProQuest
摘要:... En erken tarihli mezarların etrafına/yakınına, Erken Demir Çağı boyunca inşa edilen mezarlar, soy birliğine dayalı mezarlık kullanımını belgelemektedir. Hüsamlar'da birbirine yakın yerlerde yerleşim ve mezarlardan oluşan çağdaş verilerin ortaya çı...
作者:N. P. Milner
来源:[J].Anatolian Studies, 2004, Vol.54, pp.47-77JSTOR
摘要:... Bazı kayıp Helen ve Roma yerleşimleri antik mezarlıklar ve çeşitli tasvirlere ve sembollere sahip kült mobilyalar yoluyla belirlenebilmiştir. Anıt mezarlarla kültler arasındaki net ilişki 'mezarlık kült'ü terimini ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki diǧer y...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×