全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:Hüseyin Kürşat TÜRKAN
来源:[J].Turkish Studies, 2012, Vol.7 (4-II), pp.3025-3044DOAJ
摘要:... Ölen kişinin varlığının belirlenmesi ve mezarının kaybolmaması amacıyla mezarın başına dikilen mezar taşlarının her biri ayrı anlam ifade etmektedir. Hemen hemen her kültürde görülen mezar taşları, ait olduğu kültürün öz değerlerine göre şek...
作者:H.Kamil BİÇİCİ
来源:[J].Turkish Studies, 2012, Vol.7 (4-I), pp.1063-1105DOAJ
摘要:... “Osmanlı Dönemi Başlıklı Ortakent Mezar Taşları” konulu bu incelemede Ortakent Mezarlığında bulunan 30 mezar taşı araştırılarak, çalışmamızda yer almıştır. Mezar taşlarında tarihi bilinen bütün örnekler XVII. yy. ikinci çeyreği ile XX. yy....
作者:H.Kâmil BİÇİCİ
来源:[J].Turkish Studies, 2012, Vol.7 (3), pp.637-661DOAJ
摘要:... Yapı, kubbe ve tonozların örttüğü sütun ve payelerin taşıyıcı oldukları bir revakla başlamaktadır. Üzerinde kitabe bulunan bir kapı ile ana bölüme girilmektedir. Ana bölüm, merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Ana bölümden üzerleri birer kubbeyle...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.33-53DOAJ
摘要:... Varto ilçesinde tespit edilen Mezar taşları insan ve hayvan figürlü formlarıyla dikkat çekicidir. Hasköy ve Korkut’un köylerinde tespit edilen Mezar taşları ise kılıç ve kalkan motifleriyle öne çıkar. Anıt eserler ve Mezar taşları bölgeye ve dönemler...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.33-53DOAJ
摘要:...Varto ilçesinde tespit edilen Mezar taşları insan ve hayvan figürlü formlarıyla dikkat çekicidir. Hasköy ve Korkut’un köylerinde tespit edilen Mezar taşları ise kılıç ve kalkan motifleriyle öne çıkar.Anıt eserler ve Mezar taşları bölgeye ve dönemler...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.304-329DOAJ
摘要:...Cami, Kilise, Han, Köprü, ve Ev’den oluşan anıtsal mimari yapılar ile mezarlıklar ve mezar taşlarından oluşan kültür varlıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın son günlerinde Bulanık ilçesinin köylerine de girilmiştir.Araştırmada; Malazgirt merkezd...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.195-217DOAJ
摘要:... Anıt eserler ve mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Birbirine yakın yerleşim yerleri olan ve kültürel acısan etkilendikleri anlaşılan Günbatmaz, Mollakent ve Esenlik köylerindeki mimari...
作者:Bülent Nuri KILAVUZ
来源:[J].Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013, Vol.2 (1), pp.195-217DOAJ
摘要:...Anıt eserler ve mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Birbirine yakın yerleşim yerleri olan ve kültürel acısan etkilendikleri anlaşılan Günbatmaz, Mollakent ve Esenlik köylerindeki mimari...
作者:Cengiz ALYILMAZ
来源:[J].Turkish Studies, 2009, Vol.4 (8), pp.185-209DOAJ
摘要:... Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk-İslam tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu topraklarda başta Karahanlılar olmak üzere Müslüman Türk boylarına ve fütuhat için bölgeye gelen Araplar’a ait pek ço...
作者:Cengiz ALYILMAZ
来源:[J].Turkish Studies, 2011, Vol.6 (1), pp.358-289DOAJ
摘要:... Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk-İslam tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu topraklarda Müslüman Türk boylarına ve fütuhat için bölgeye gelen Araplara ait pek çok Arap harfli yazıt bulunmaktadır.Bu ma...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×