全部文献期刊学位论文会议报纸专利标准年鉴图书|学者科研项目
中外文文献  中文文献  外文文献
作者:Sinan Duru , Dilşat Bozdoğan Konuşkan
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.39 (6)DOAJ
摘要:Son yıllarda yağ kalitesi ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin belirlenmesiyle bitkisel yağlarda yağ asidi kompozisyonu önemli hale gelmiştir. Yağlı tohumların yağ asitleri kompozisyonu sürekli sabit olmayıp türlere özgü karakteristik farklılıklar gösterdiğ...
作者:Harun Dıraman , Yaşar Hışıl
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.35 (1), pp.1-7DOAJ
摘要:Bu çalışmada üç farklı bitkisel (natürel zeytinyağı, rafine fındık ve rafine bitkisel karışım) yağa ağırlıkça %2.5 oranında kekik, biberiye ve nane ilave edilmiş olup, ağzı açık ve kapalı örnekler 75 ºC sıcaklıkta ve 7 gün sürede ısıl işlem...
作者:Gülen Yıldız Turp , Meltem Serdaroğlu
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.31 (6)DOAJ
摘要:... Kolesterol içermeyen ve doymamış yağ asitlerini yüksek oranlarda içeren bitkisel yağların et ürünlerinde kullanımı ile daha sağlıklı et ürünleri üretimi mümkün görünmektedir. Bu çalışmada çeşitli et ürünlerinde bitkisel yağların kullanımın...
作者:Ebru Arı Bayrak , Mustafa Karakaya , Cemalettin Sarıçoban
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.30 (6)DOAJ
摘要:Araştırmada enjeksiyon yöntemi kullanılarak, piliç bagetlerine %0,2 düzeyinde ilave edilen farklı bitkisel enzimlerin (bromelin, ficin ve papain) pH, pişirme kaybı (PK), su tutma kapasitesi (STK), duyusal analizler ve pişirme sonrası gevreklik gibi bazı teknolojik ö...
作者:Mustafa Kıralan , Ali Bayrak
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.30 (4)DOAJ
摘要:... Bu çalışmada, bitkisel yağların stabilizasyonunda kullanılan çeşitli doğal antioksidanlar ve bunların antioksidatif etkileri irdelenmiştir.
作者:Emrah ÖZBUĞUTU , İsmet HASENEKOĞLU
来源:[J].Turkish Studies, 2013, Vol.8 (8), pp.1013-1025DOAJ
摘要:... Bu çalışmanın amacı Biyoloji Dersindeki, Bitkisel Dokular konusunun öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına ve kazandıkları bilgilerin kalıcılığına etkilerini araştırmaktır.Araştırmada, İşbirliğine daya...
作者:Aziz Tekin
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.23 (3)DOAJ
摘要:... Birçok fiziksel özellik bakımından mineral yağlara benzeyen bitkisel yağlar, bu açıdan en uygun hammaddeler olarak düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bitkisel yağların özellikle dizel yakıt karışımlarında ve mürekkep formülasyon...
作者:Mihriban Korukluoğlu , Reyhan İrkin , Serpil Sertel
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.31 (6)DOAJ
摘要:... Bitkisel ekstraktların ve bunların esansiyel yağlarının mikroorganizmaları engelleyici etkilerinin olduğu eskiden beri bilinmektedir. Günümüzde özellikle bitkisel ekstraktların kullanımı pek çok ülkede kimyasal katkıların yerine bir alternatif olarak d...
作者:Ebru Deniz, Gülen Yeşilören, Necla Özdem İşçi
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.40 (1), pp.47-54DOAJ
摘要:... Bu makalede Türkiye'deki meyve suyu, bitkisel ya¤ ve et endüstrisiüretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atık potansiyeli ve bu atıklardan üretilebilecek teorik biyoyakıt(biyogaz, biyoetanol ve biyodizel) miktarları hesaplanmıfltır. Bir yılda üretilen...
作者:Şebnem Tavman , Seher Kumcuoğlu , Züleyha Akkaya
来源:[J].Gıda, 2015, Vol.34 (3), pp.175-182DOAJ
摘要:... Bitkisel ürünlerden elde edilen ekstraktlar; yağlar, fitokimyasallar, biyoaktif bileşikler, aromatik maddeler ve renk maddeleri içerirler. Bitki ekstraktlarından gıda, eczacılık ve kozmetik endüstrisinde yararlanılmaktadır. Geleneksel metodlarla ekstraksiyon...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×