Transnational Press
期刊
会议
图书
作者:Pınar Yazgan , Deniz Eroğlu Utku
来源:[J].Migration Letters, 2017, Vol.14 (1), pp.145-160TP
摘要:Gang warfare is one of the social problems that draw attention in Denmark and it occupies an important place in the media discourse. However, the discriminatory and exclusionary effects of this discourse have been largely overlooked in many of the previous studies focusing o...
作者:Pınar Yazgan
来源:[J].Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (2), pp.282-296TP
摘要:Ulus devletler birçok bakımdan bireyin aidiyetlerini kimlik politikaları çerçevesinde sınırlandırır. Günümüzde bireyler, ürünler ve fikirler ulus devletlerin geçirgen sınırlarını aşmakla birlikte hiç olmadığı ölçüde bir hareketlilik içerisindedir. Bu...
作者:Mustafa Murat Yüceşahin , Pınar Yazgan
来源:[J].Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.171-174TP
摘要:Göç Dergisi yayın hayatındaki üç sayıyı geride bırakıyor ve bizler bu mutluluğu sizlerle paylaşmanın ve yeni sayımızı takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz.Dünyanın hemen her yerinde gittikçe artan insan hareketliliği akademyada göç araştırmaları ala...

我们正在为您处理中,这可能需要一些时间,请稍等。

资源合作:cnki.scholar@cnki.net, +86-10-82896619   意见反馈:scholar@cnki.net

×